logga 6 1

Träningar

Gemensamma abonnemangs-träning hösten 2020 är är förlagd till tisdagar.

Höstens träning startar den 11/8 och pågår sedan fram t.o.m. den 8/12.
Teamet förfogar över 12 banor mellan kl.18:00 - 19:30 samt 3 banor mellan kl. 19:45 - 21:15

Är du intresserad av att börja bowla?
Besök oss då under vår träningstid någon tisdagskväll eller kontakta Janne,
kontaktuppgifter finns till höger på första sidan.

Copyright © Team Värnamo Bowling Club 2021