logga 6 1

Träningar

Vårens gemensamma abonnemangs-träning 2019 äger rum på tisdagar med start den 8/1 och löper t.o.m. den  /4.
Teamet förfogar över 12 banor mellan kl.18:00 - 19:30
samt 4 banor mellan kl. 19:45 - 21:15.

Är du intresserad av att börja bowla?
Besök oss då under vår träningstid någon tisdagskväll eller kontakta Janne,
kontaktuppgifter finns till höger på första sidan.

Copyright © Team Värnamo Bowling Club 2019