logga 6 1

Styrelse & Arbetskommittéer.

Spelåret 2019-2020

Ordförande: Jan Ingvarsson
Kassör: Lennart Johansson (1 år)
Sekreterare: Sören Carlsson (2 år)
Ledamot: Roger Larsson (2 år)
Andreas Larsson  (2 år)
Supleant: Sören Fransson
Andreas Johansson
Karin Sjögren
Revisorer: Sven-Åke Jansson
Lars-Göran Wetterholm
Valberedning: Christer Wendel
Jesper Karlsson
UK: Andreas Johansson (1 år)
Mats Wellermark (2 år)
Andreas Larsson (2 år)
Ungdomskommitté: Jan Ingvarsson  (Sammank.)
Roger Larsson
Andreas Larsson 
Arbetskommitté: Christer Wendel  (Sammank.)
Kjell-Åke Gustavsson
Bengt Carlsson
Robert Farving Adelbrant
Sponsorkommitté: Lars-Göran Wetterholm  (Sammank.)
Daniel Fransson
Lennart Johansson
Mats Wellermark
Tävlings & Festkommitté: Lennart Johansson (Sammank.)
Daniel Fransson
Basse Calan
Kristin Karlsson
Webbmaster: Per-Olof Johansson
Copyright © Team Värnamo Bowling Club 2020