Styrelse & Arbetskommittéer.

Spelåret 2022-2023

Ordförande: Jan Ingvarsson (1 år)
Kassör: Lennart Johansson (2 år återstår)
Sekreterare: Sören Carlsson (1 år återstår)
Ledamot: Karin Sjögren (1 år återstår)
Andreas Larsson  (1 år återstår)
Supleant: Sören Fransson (1 år)
Jonatan Danielsson (1 år)
Revisorer: Sven-Åke Jansson (1 år)
Lars-Göran Wetterholm (1 år)
Valberedning: Christer Wendel (1 år)
Jesper Karlsson (1 år)
UK: Mats Wellermark (1 år återstår)
Patrik Lewcun (2 år)
Ungdomskommitté: Jan Ingvarsson  (Sammank.)
Daniel Olin
Arbetskommitté: Christer Wendel  (Sammank.)
Kjell-Åke Gustavsson
Bengt Carlsson
Sponsorkommitté: Lars-Göran Wetterholm  (Sammank.)
Daniel Fransson
Lennart Johansson
Mats Wellermark
Tävlings & Festkommitté:

Daniel Fransson (Sammank.)
Kristin Axelsson
Emma Johansson
Patrik Emanuelsson

Webbmaster: Per-Olof Johansson
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .

Copyright © Team Värnamo Bowling Club 2023