logga 6 1

Styrelse & Arbetskommittéer.

Spelåret 2021-2022

Ordförande: Jan Ingvarsson (1 år)
Kassör: Lennart Johansson (1 år återstår)
Sekreterare: Sören Carlsson (2 år)
Ledamot: Karin Sjögren (2 år)
Andreas Larsson  (2 år)
Supleant: Sören Fransson (1 år)
Jonatan Danielsson (1 år)
Revisorer: Sven-Åke Jansson (1 år)
Lars-Göran Wetterholm (1 år)
Valberedning: Christer Wendel (1 år)
Jesper Karlsson (1 år)
UK: Pasi Granlund (1 år återstår)
Mats Wellermark (2 år återstår)
Andreas Larsson (1 år)
Ungdomskommitté: Jan Ingvarsson  (Sammank.)
Daniel Olin
Arbetskommitté: Christer Wendel  (Sammank.)
Kjell-Åke Gustavsson
Bengt Carlsson
Robert Farving Adelbrant
Sponsorkommitté: Lars-Göran Wetterholm  (Sammank.)
Daniel Fransson
Lennart Johansson
Mats Wellermark
Tävlings & Festkommitté: Daniel Fransson (Sammank.)
Lennart Johansson
Basse Calan
Kristin Karlsson
Webbmaster: Per-Olof Johansson
Copyright © Team Värnamo Bowling Club 2022