Skip to main content

logga 6 1

Styrelse & Arbetskommittéer.

Spelåret 2023-2024

Ordförande: Jan Ingvarsson (1 år)
Kassör: Lennart Johansson (1 år återstår)
Sekreterare: Sören Carlsson (1 år återstår)
Ledamot: Karin Sjögren (2 år återstår)
Andreas Larsson  (2 år återstår)
Supleant: Sören Fransson (1 år)
Jesper Karlsson (1 år)
Revisorer: Sven-Åke Jansson (1 år)
Lars-Göran Wetterholm (1 år)
Valberedning: Christer Wendel (1 år)
Peter Johansson (1 år)
UK: Andreas Johansson (2 år återstår)
Alf Wennberg (1 år)
Ungdomskommitté: Jan Ingvarsson  (Sammank.)
Daniel Olin
Arbetskommitté: Christer Wendel  (Sammank.)
Bengt Carlsson
Sponsorkommitté: Lars-Göran Wetterholm  (Sammank.)
Daniel Fransson
Lennart Johansson
Mats Wellermark
Tävlings & Festkommitté:

Tommy Ingvarsson (Sammank.)
Kristin Axelsson
Emma Johansson
Patrik Emanuelsson

Webbmaster: Per-Olof Johansson
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .