Skip to main content

logga 6 1

Ännu ovisshet gällande seriespel


 1. Så har januari och en vecka in i februari passerat, något lite positivare trend i vårt län och några andra områden i Sverige gällande Covid 19 men fortfarande råder de hitintills hårdaste restriktionerna sedan pandemin började vilket fortfarande inte tillåter gemensam träning.
  Viss oro hörs tyvärr om en befarad tredje våg av smitta innan vi lämnat den andra, vaccination har heller än så länge inte kommit igång i den omfattning vi kanske hoppats på.
  Som en del av er kanske läst meddelade Småland/Blekinge att de gjort som Skåne och fattat beslut om att avbryta distriktsseriernas för det innevarande spelåret.
  Nu i helgen kom utskick från Småland/Blekinge där de önskar få besked gällande hur vi i Teamet ställer oss till eventuellt vidare seriespel i nationella serierna innevarande spelår.
  Ordförande kommer skicka en enkät via vår SMS-grupp där vi önskar Teamets medlemmars åsikt gällande nedanstående, svar önskas omgående.
  JA, till något av de tre scenarion som Svenska Bowlingförbundet presenterade den 22/1. Scenarioinformation22jan.
  Scenarioplanering.
  eller
  Nej, vi röstar för att innevarande spelår avslutas nu och att nytt spelår startar som brukligt i början av september då pandemin förhoppningsvis endast är ett minne blott.
  Spelåret 2020/2021 får då ses som ett förlorat spelår likt 2019/2020.
  Förbundet önskar Teamets svar senast den 12/2.
  Småland/Blekinge har blivit kallade till ordförandekonferans och extrainsatt förbundsmöte den 16/2, då kommer troligtvis beslut fattas gällande innevarande spelårs seriespelels vara eller inte vara med ledning av vad vi och andra klubbar i Sverige tycker.
  Personligen är jag skeptisk till om det är genomförbart för Teamet att matcha samtliga lag varje helg fram till maj månads slut med undantag för Påskhelgen och 1:a maj -helgen för att sedan starta upp redan sista helgen i augusti för att spela klart serien med efterföljande kvalspel. Nästa spelår kommer sedan spelas i någon avkortad version vilket skapar funderingar hur man åstadkommer detta på ett rättvist sätt?
  Har inte hela bilden klar för mig varför man är så fixerad vid att detta spelår måste spelas klart till varje pris när man utan att blinka kunde avsluta och glömma förra spelåret som då spelats mycket längre?
  Finns väl en beslutad omläggning till raka serier planerad, men med rådande omständigheter måste väl detta kunna skjutas ett år på framtiden?
  Kontentan av ovanstående får jag till att vi inte kan förvänta oss någon ny information förrän efter ordförandekonferansen är genomförd.
 • Skapad
 • Senast uppdaterad .