logga 6 1 jul

Stopp för allt seriespel 2020

Så kom då beskedet igår fredagen den 13:e november som kanske inte var helt oväntat men ändå tråkigt! Allt seriespel stoppat året ut 😪
Vår Tävlings & Festkommitté har också tagit ett tungt och tråkigt beslut att att ställa in vår traditionella Julslagning med samkväm vilket varit omtyckt och samlat många deltagare. Kommittén blickar nu frammåt och hoppas i stället kunna ordna något trevligt evenemang under våren 2021 och lägga lite mera krut på detta då Teamet har 30 -års Jubileum att fira.

Nu väntar en ny veckas väntan, nästa deadline är som bekant den 24:e då nuvarande restriktioner/råd kommer tas upp till ny prövning. Hoppas vi får se en vändning i pandemins utveckling i våra bygder så att vi snart kan träffas och rulla klot under normala former, för några vet jag att abstinensen har varit för svår och att man besökt  hallen och vält några käglor när det varit glest med andra besökare.
Det är i mångt och mycket upp till oss själva och medmänniskor i vår omgivning, var rädda om er, hålla god hygien och socialisera inte mer än nödvigt så att vi dämpar smittspridning och kan hålla ut till vaccin förhoppningsvis är tillgängligt och att vi sedan kan lägga detta elände till historieböckerna.

 

Copyright © Team Värnamo Bowling Club 2021