logga 6 1 jul

Info om vecka 45 som passerat

Hej Bowlingvänner,
Då vi kanske inte kommer träffas i samma utsträckning som vanligt de nästkommande veckorna är detta ett försök att sprida lite info om vad som hänt den gångna veckan och vad som är på G den kommande. Som säkerligen inte undgått någon har pågående pandemi blivit mer påtaglig även i vår närhet, några få i styrelsen fattade ett snabbt beslut med ledning av myndigheters skarpa rekommendation som kom ut på tisdagseftermiddagen att gå ut med avrådan gällande att närvara vid Teamets gemensamma tisdagsträning den gångna veckan, info delgavs via SMS och på vår hemsida vilket verkade nå fram till merparten av medlemmar då det blev näst intill tomt i hallen under vår träningstid, undertecknad åkte in till hallen för att informera medlemmar som eventuellt missat utskick.
På torsdagskvällen den gångra veckan samlades hela styrelsen för ett kort Corona-anpassat möte, den samlade styrelsen var eniga om tisdagens fattade beslut var rätt, då vi alla bör göra vad som göras kan för att förebygga vidare smittspridning.
Även hallägare som vi bjudit in gästade oss.
Då avtal med hallägare för innevarande år inbegriper förskottsbetalning för tränings och match -kostnader månadsvis kändes det extra angeläget att få hallägarens synpunkter på det uppkomna läget och hur den ekonomiska delen skall hanteras i den nu uppkomna situationen. Ägarens ståndpunkt var att vi inte kan avboka våra träningstider under november, därav finns banor tillgängliga under vår abonnemangstid på tisdagar för medlemmar som vill rulla klot på eget initiativ, om så görs tänk på att hålla avstånd för er egen och kamraters skull, kanske lämna en bana tom mellan de som spelar?
Styrelsens står fast vid att inte ställa sig bakom eller rekommendera gemensam träning förrän myndigheter ändrar sina direktiv. Det är således upp till medlem som känner sig trygg med att bowla själv eller tillsammans någon annan efter egen överenskommelse på vår abonnemangstid, rätt eller fel är upp till den enskilda medlemmen att ta ställning till. Till skillnad mot en del kommunalt ägda hallar finns i vår privatägda hall inga tankegångar på att stänga hallen för närvarande. Vidare diskussion har i helgen förts med hallägare där det framkommit att det även skall vara möjligt för medlem som inte innehar träningskort att om man inte utnyttjat träningstid på tisdagen att via dropin på övrig tid i veckan om det finns lediga banor/lite folk i hallen så man känner sig trygg med att bowla och att undvika smittspridning kunna bowla motsvarande tid, detta för att sprida ut oss för de som gärna vill spela under period vi nu har framför oss.
Om denna möjlighet utnyttjas rekommenderas att man anger namn datum och tid på lista som vi kommer anslå på vår anslagstavla, detta för att hålla lite koll på om vi utnyttjar möjlighet/förtroende som vi erhållit.
Hallägare biföll att föra diskussion i framtiden om någon form av kompensation för inte utnyttjad träningstid när det förhoppningsvis återgått till normalare förhållande.
Inbetalda matchavgifter kommer vi ha tillgodo när matcher förhoppningsvis spelas när seriespell förhoppningsvis återupptas.
För kommande vecka gäller,
Ingen gemensam träning.
Inga seriematcher kommande helg.
Under söndagseftermiddagen kom även information om att korpbowling kommande V46 och V48 är stoppad.
Styrelsen kommer ha ny träff med hallägare senast i samband med att nuvarande periods restriktioner löper ut  eller om nya direktiv kommer för att ta ställning till hur vi går vidare.
Återkommer med ny information när vi avverkat en vecka. Finns oklarheter eller funderingar tveka inte utan kontakta någon i styrelsen så skall vi besvara era frågor efter bästa förmåga. Ha det gott och kämpa väl mot bowling-abstinens som kanske även drabbat er, var rädda om er och gör vad ni kan för att undvika att bli smittade eller att sprida smitta så att vi förhoppningsvis kan dra vårt strå tillstacken för att stoppa och lägga detta elände bakom oss.
Hälsningar från Styrelsen genom Sören Carlsson

Copyright © Team Värnamo Bowling Club 2021